Els poemas i a les cançons trobem paraules cultes que no fem serbir habitualment (pero formen part de la vida cotidiana.) El llenguatge dels textos literaris es més elavorat que la resta de textos. Aixo significa que l’escriptor dona tanata inportancia a la manera que esta expresada les seves ideas i sentiments.

Per exempe en un poema podem trovar:

-El ritme: aportem una entonació que provoca el mateix autor seleccionant i organitzant les paraules d’acord amb les síl.lebes tòniques

-La rima: el poeta a fet acabar diferents versos amb els mateixos sons (amb intenció artística de reforçar el ritme i la sonoritat del text en conjunt)

-L’atenció de la logica: presencia d’elements que no acceptariem en la vida real, fora de les conversacions literaries. En aquets versos, atribueix un esta t d’aina humà a un eser inanimat,