El llenguatge dels textos literaris es més elavorat que la resta de textos. Aixó significa que l’escriptor dona molta importancia la manera que estan escrites les seves idees i sentiments a la relitat a la cual es refereix. L’expressio literaria reforça el misatge que vol transmetre.

Per exemple en un poema podem podem trobar alguna de les tres característiques del llenguatge literari:

-El ritme: aporta un entonació que ha donat el mateix autor seleccionant i organitzen les paraules decor amb les sil.lebes tòniques

-La rima: el poeta a fet acabar determinats versos amb els mateixos sons (amb intenció artística de reforçar el ritme i la sonoritat del text en conjunt).

L’atenció de la lògica: Presencia d’elements que no aceptarien a la vida real, fora de les conversacions literàries . En aquests versos, atribueix un estat d’ánim humà un esser inanimat.